Bạn đã biết cách giao tiếp khi gọi điện thoại bằng tiếng Hàn Quốc chưa?
Khi bất ngờ nghe điện thoại của người Hàn quốc bạn bối rối nghĩ: ” Giờ mình phải nói gì???”

Các câu tiếng Hàn cơ bản khi gọi điện thoại trong bài này sẽ giúp bạn tự tin và chủ động hơn khi nói chuyện điện thoại với người Hàn .

Close Menu