CHAEBOL LŨNG ĐOẠN KINH TẾ HÀN QUỐC

Bài học từ Hàn Quốc: Chaebol lũng đoạn chính sách quốc gia như thế nào? Không ai có thể phủ nhận rằng chaebol đã giúp phát triển kinh tế Hàn…

KHU VỰC VÀ THÀNH PHỐ CỦA HÀN QUỐC

Hàn Quốc được chia thành 16 khu vực, 1 thành phố đặc biệt ( Seoul), 6 thành phố trực thuộc trung ương ( Busan, Daegu, Daejeon, Incheon, Gwangju, Ulsan), 8…

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HÀN QUỐC

1. Tình hình tăng trưởng kinh tế chung Hàn Quốc gần đây đã thoát ra khỏi cơn sóng gió kinh tế xảy ra vào cuối năm 1997. Cuộc khủng hoảng…

VÀI NÉT VỀ SEOUL VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Seoul là một trong mười thành phố lớn nhất thế giới, những nét đặc trưng cho quá khứ và hiện tại của thành phố cùng tồn tại đan xen trong…

KINH TẾ HÀN QUỐC

Hàn Quốc gần đây đã thoát ra khỏi cơn sóng gió kinh tế xảy ra vào cuối năm 1997. Cuộc khủng hoảng làm điêu đứng các thị trường trên toàn…

  • 1
  • 2
Close Menu