ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC CẤP VISA

1. Thủ tục đăng ký Visa a. Đối tượng đăng ký visa + Trên nguyên tắc, khi đăng ký visa thì người đăng ký phải trực tiếp đi. Nhưng, trong…

Học bổng giáo sư tại Hàn Quốc

Tại các trường Đại học Hàn Quốc, mỗi khóa sẽ phân ra các phòng thí nghiệm với những chuyên ngành học khác nhau và chuyên khoa sẽ có một giáo…

Các loại học bổng du học Hàn Quốc

1. Học bổng của các trường Đại học, Cao đẳng Hầu hết các trường tại Hàn Quốc có các chương trình học bổng dành cho học sinh nước ngoài muốn…

  • 1
  • 2
Close Menu